شما با پرداخت %3 از مبلغ کل معامله میتوانید جنس را بیعانه کنید و مابقی مبلغ را درب منزل در هر نقطه از کشور پرداخت کنید .(برای اجناس بالای 5 میلیون تومان فقط تسویه کامل)